MARIA DIACON, DOCTOR ÎN ŞTIINŢE POLITICE, NE VORBEŞTE DESPRE IMPORTANŢA CULTURII ORGANIZAŢIONALE ÎN SFERA PUBLICĂ


shares